Οι απαιτήσεις σας μας δίνουν έμπνευση

Καταγραφή στόχων και απαιτήσεων. Ανάλυση project και κατασκευή δομής περιεχομένου. Σχεδιασμός εικαστικών προτάσεων. Προγραμματιστική υλοποίηση έργου.