ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Μηχανογραφικές &Διαδικτυακές εφαρμογές

Οι λύσεις που προσφέρει η IronCloud στο δίκτυο των πελατών της καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα της Πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών.
Περισσότερα

Δικτυακές Λύσεις & Τηλεφωνία

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τη σχεδίαση, την προμήθεια εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη συντήρηση οποιασδήποτε μορφής τοπικού δικτύου και δικτύων υψηλών ταχυτήτων. Η IronCloud informatics, διαθέτει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διασύνδεση των τοπικών δικτύων με το Διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες και εφαρμογές.

Περισσότερα

Ολοκληρωμένες λύσεις

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες λογιστικής, φοροτεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Διαθέτουμε ιδιόκτητο μηχανογραφικό εξοπλισμό και εφαρμογές καθώς και τμήμα ανάπτυξης έχοντας έτσι την δυνατότητα καθολικής υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με στόχο-δέσμευση την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών και ακολουθώντας τις τάσεις σύγκλισης της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εταιρία επενδύει στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων με κύριες δραστηριότητες το σχεδιασμό, την προμήθεια, την υποστήριξη, εκπαίδευση και συντήρηση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Περισσότερα
Αμεσότητα

Στόχος μας στη IronCloud είναι να καλύπτουμε αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκης σας. Να δίνουμε άμεσες και έγκυρες λύσεις σε ζητήματα που προκύπτουν καθώς και να προσφέρουμε πολύτιμες συμβουλές και σωστή καθοδήγηση σε διαδικτυακά θέματα.

Στελέχωση

Στελεχωμένη με καταρτισμένους συνεργάτες και χάρη της πολυετούς εμπειρίας μας και της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά, επενδυτικά και τεχνολογικά θέματα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Εξωτερική ανάθεση

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι σύγχρονοι οργανισμοί καλούνται να παρέχουν στους πελάτες τους πρωτοποριακές λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες. Προχωρώντας στην εξωτερική ανάθεση (outsoursing) εξασφαλίζετε την επιχειρηματική επέκταση της εταιρείας σας.

Ανάπτυξη

Η φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι στους πελάτες μας, βοηθώντας τους να ενδυναμώσουν και να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Πληροφορική

Με στόχο-δέσμευση την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών και ακολουθώντας τις τάσεις σύγκλισης της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εταιρία επενδύει στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων με κύριες δραστηριότητες το σχεδιασμό, την προμήθεια, την υποστήριξη, εκπαίδευση και συντήρηση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Συμβουλές

Να είμαστε σύμβουλοι και συνεργάτες με σκοπό την βελτίωση της δραστηριότητάς σας. Να σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε στη δουλειά σας απρόσκοπτα χωρίς να μπλέκεστε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Αμεσότητα

Στόχος μας στη IronCloud είναι να καλύπτουμε αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκης σας. Να δίνουμε άμεσες και έγκυρες λύσεις σε ζητήματα που προκύπτουν καθώς και να προσφέρουμε πολύτιμες συμβουλές και σωστή καθοδήγηση σε διαδικτυακά θέματα.

Στελέχωση

Στελεχωμένη με καταρτισμένους συνεργάτες και χάρη της πολυετούς εμπειρίας μας και της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών και των αλλαγών σε φορολογικά, εργατικά, επενδυτικά και τεχνολογικά θέματα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας.

Εξωτερική ανάθεση

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι σύγχρονοι οργανισμοί καλούνται να παρέχουν στους πελάτες τους πρωτοποριακές λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες. Προχωρώντας στην εξωτερική ανάθεση (outsoursing) εξασφαλίζετε την επιχειρηματική επέκταση της εταιρείας σας.

Ανάπτυξη

Η φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι στους πελάτες μας, βοηθώντας τους να ενδυναμώσουν και να μεγαλώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Πληροφορική

Με στόχο-δέσμευση την παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικών υπηρεσιών και ακολουθώντας τις τάσεις σύγκλισης της αγοράς πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, η εταιρία επενδύει στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων με κύριες δραστηριότητες το σχεδιασμό, την προμήθεια, την υποστήριξη, εκπαίδευση και συντήρηση πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Συμβουλές

Να είμαστε σύμβουλοι και συνεργάτες με σκοπό την βελτίωση της δραστηριότητάς σας. Να σας δίνουμε τη δυνατότητα να επικεντρωθείτε στη δουλειά σας απρόσκοπτα χωρίς να μπλέκεστε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Αμεσότητα

Στόχος μας στη IronCloud είναι να καλύπτουμε αποτελεσματικά κάθε λογιστική και φοροτεχνική ανάγκης σας. Να δίνουμε άμεσες και έγκυρες λύσεις σε ζητήματα που προκύπτουν καθώς και να προσφέρουμε πολύτιμες συμβουλές και σωστή καθοδήγηση σε διαδικτυακά θέματα.

Staffing

Staffed with trained partners and thanks to our many years of experience and continuous monitoring of processes and changes in tax, labor, investment and technology issues, we are able to meet your needs.

Outsourcing

In a highly competitive environment, modern organizations are invited to provide their customers with innovative solutions and reliable services. By outsourcing, you secure the business expansion of your company.

Development

Our ambition is to continue to be useful to our customers, helping them to empower and grow their businesses.

Information Technology

With the objective of committing to the provision of integrated technology services and following the trends of convergence in the IT and telecommunications market, the company invests in offering integrated solutions with the main activities of planning, procurement, support, education and maintenance of information and telecommunications systems.

Tips

Be counselors and partners to improve your activity. Let us give you the opportunity to focus on your work seamlessly without getting involved in the bureaucratic gears.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

TEXT Blocks, Elements and Modifiers. A smart HTML/CSS structure that can easely be reused. Layout driven by the purpose of modularity.

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης - Μηχανογράφησης
  • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη προϋπολογισμών (Budgeting)
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη
  • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
  • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των επιχειρήσεων
  • Αποτίμηση για εξαγορά – πώληση επιχειρήσεων

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε απορία σας.